видеохолика 2013 / 6
[не на фокус!]

1 - 6 август / варна


6-то издание на ВИДЕОХОЛИКА пледира разфокусиране.
Визуално, ВИДЕОХОЛИКА [НЕ НА ФОКУС!] пледира против зациклящия мейнстрийм „всичко да бъде на фокус“ и против луксозното рекламно изображение, което е дигитално подобрено и изчистено от „грешки“.
Творчески, ВИДЕОХОЛИКА [НЕ НА ФОКУС!] пледира за творчески подход, който не следва угодния наклон на тенденциите; онзи подход, който използва иносказателен език и казва нещата без да ги посочва, говори „между редовете“ и не „фокусира“ камерата директно в дадена точка.
Политически, ВИДЕОХОЛИКА [НЕ НА ФОКУС!] пледира за алтернативния поглед върху проблемите на съвременното общество, които не са във фокуса на новините, и които не присъстват в политическия анализ на световната общност.
ВИДЕОХОЛИКА [НЕ НА ФОКУС!] пледира за онзи пристъп на творческа лудост, след който светът вече не е същият.
[НЕ НА ФОКУС!] е и „блър“ и „мъгла“, но и нещо отвъд това.

 

02.08 / 17.00

Асена Гунал (Турция)
представя DEPO, Истанбул

 

02.08 / 19.30

Аудио-визуален пърформанс HATTLERIZED MOTORSAW на
Макс Хатлер (Великобритания / Германия) и Сун Питерсен (Дания)

 

03.08 / 17.00

Илиас Хаджихристодуло (Гърция) и Еирини Олимпиуърция)
представят видео арт селекция
от Атинския видео арт фестивал

 

04.08 / 17.00

Artist talk на Златен Видеохолик 2012
Маркантонио Лунарди (Италия)

 

04.08 / 19.00

Макс Хатлер (Великобритания / Германия)
Artist talk

 

05.08 / 17.00

Владия Михайлова (България) представя
"За съспенса или как се скрива бомба под масата"

 

05.08 / 19.00

Сун Петерсен (Дания)
Artist talk

 

06.08 /  17.00

Представяне на платформата
ArtUP! - Медийни изкуства в България, Гърция и Турция,
ArtUP! е проект на Гьоте-институтите в Анкара, Атина и София.

 
видеохолика 2014
видеохолика 2013
програма
 позиции
жури
награди & селекция
екип
за пресата
видеохолика 2012
видеохолика 2011
видеохолика 2010
видеохолика 2009
видеохолика 2008

 
       

 
 
 
 
 
 
 
  

SiMon & RinaR  |  © 2012 Videoholica 

blogger counter